Polityka plików Cookies

Informacja ogólna

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania pików Cookies  w serwisie internetowy / stronie internetowej https://www.drukpolflexo.pl/.

Korzystając ze strony internetowej https://www.drukpolflexo.pl/ (strona internetowa, serwis internetowy) akceptujesz zasady niniejszej Polityki plików Cookies.

Właścicielem serwisu internetowego / strony internetowej https://www.drukpolflexo.pl/ jest DRUKPOL.FLEXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000982409, NIP: 5311688030, REGON: 145935304, adres e-mail: rodo@drukpolflexo.pl, adres korespondencyjny: Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: DRUKPOL.FLEXO),.

Słownik niektórych pojęć:

 • Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Strona DRUKPOL.FLEXO – oznacza serwis internetowy / stronę internetową pod adresem https://www.drukpolflexo.pl/   

Co to są pliki Cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać
w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia.

Jak długo pliki Cookies są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „sesyjny” czy „trwały”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki trwałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Dlaczego korzystamy z plików Cookies i pozostałych technologii?

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić serwis internetowy i jej Użytkowników. 

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis internetowy zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu internetowego;
 • utrzymania w nich identyfikzcji sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika);
 • obsługi skryptów statystyk;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu internetowego z urządzeniem, na którym zostały zapisane pliki Cookies;

Rodzaje plików Cookies

Serwis internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • „trwałe” – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej;

Pliki Cookies, a dane osobowe Użytkownika

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu internetowego i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika strony internetowej. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika Każdy Użytkownik serwisu internetowego powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików Cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików Cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies (w całości lub w części).

Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce plików Cookies

Polityka plików Cookies publikowana jest na stronie internetowej DRUKPOL.FLEXO.

Nowelizacje Polityki plików Cookies

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na stronie internetowej oraz zmian wynikających z przepisów prawa.

Niniejsza Polityka plików Cookies obowiązuje od 5 listopada 2022 roku