Teoria

Strategia i zobowiązania 2030 – DRUKPOL.FLEXO

1. Produkcja przy zerowej emisji CO2

2. Oszczędność wody

3. Wszystkie produkowane opakowania nadają się do recyklingu lub kompostowania

4. Produkcja opakowań zawierających granulat post-konsumencki dla gospodarki w obiegu zamkniętym

Wartości dodane dla naszych Klientów:
Partner biznesowy, który produkuje opakowania przy zerowej emisji CO2, nadające się do recyklingu lub kompostowania.