Nasza wizja

Misja

Jesteśmy najlepiej postrzeganym producentem opakowań elastycznych w Europie.

Wizja

Jesteśmy firmą rodzinną, opartą o wysoko wykwalifikowaną kadrę. Posiadamy najnowocześniejszy park maszynowy oraz maksymalnie wykorzystujemy jego potencjał. Nasze procesy zorganizowane są w oparciu o filozofię Lean management. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz o bezpieczeństwo naszych produktów. Dostarczamy do Klienta wartość przez niego oczekiwaną, niezawodne produkty na czas.

Strategia

1. Angażujemy każdego Pracownika w rozwój siebie i organizacji oraz w poprawę bezpieczeństwa.

2. Przywracamy pełną funkcjonalność parku maszynowego.

3. Jesteśmy organizacją nieustannie doskonalącą się.

4. Wdrażamy Program Doskonalenia Operacyjnego

5. Nieustannie inwestujemy w nowe technologie.

6. Kierownictwo pełni funkcje wspierającą.

7. Dostarczamy do Klientów wartość przez nich oczekiwaną.

Wartości

Szacunek

Odpowiedzialność

Zaangażowanie

Ciągły rozwój kompetencji

Uznanie