Opracowanie nowych produktów

Firma Drukpol Flexo realizuje wdrożenia nowych produktów w oparciu o specjalnie przygotowaną do tego celu metodykę New Product Introduction. Autorska metodyka została opracowana poprzez określenie kroków wdrożeniowych takich jak:

  1. Karta projektu spełniająca standardy projektów Six Sigma DMAIC
  2. Analiza głosu Klienta i głosu biznesu
  3. Transpozycja VoC do CTQ
  4. Analiza ryzyka: DFMEA i PFMEA
  5. Plan kontroli procesu
  6. Testy wewnętrzne i zewnętrzne
  7. Specyfikacja produktu

Standaryzacja procesu NPI, który bazuje na wybranych narzędziach projektów Six Sigma DMAIC, jak i TQM, ma na celu zapewnienie przeprowadzenia skutecznego wdrożenia nowego produktu w oparciu o analizę realnych potrzeb Klienta. Cały proces wdrożeniowy jest transparentny i zapewnienia ciągłą komunikację dla naszych partnerów.

Dla Drukpol.Flexo najważniejszym aspektem jest dostarczenie do Klienta wartości przez niego oczekiwanej. Wdrożenia nowych produktów w oparciu o autorską metodykę NPI, najnowocześniejszy park maszynowy wraz ze specjalistyczną wiedzą know how, gwarantują najwyższą jakość i skuteczność wdrożeniową.