Status dużego przedsiębiorcy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, firma Drukpol.Flexo sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (KRS 0000982409, NIP 5311688030), informuje, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami).

Z przyjemnością możemy ogłosić, że ukończyliśmy proces instalacji dwóch nowych maszyn laminujących z firmy Nordmeccanica.

Z przyjemnością możemy ogłosić, że ukończyliśmy proces instalacji, uruchomienia i walidacji dwóch nowych maszyn do laminacji klejami rozpuszczalnikowymi, bezrozpuszczalnikowymi i Cold Seal.

Firma Drukpol.Flexo za sprawą utrzymywania wysokich standardów produkcji płyty fotopolimerowej Kodak Flexcel NX otrzymała partnerską certyfikację z firmy Miraclon.

Pierwsze w historii naszej firmy opakowanie elastyczne zawierające regranulat pokonsumencki, czyli zgodne z gospodarką w obiegu zamkniętym

Razem z firmą Reckitt opracowaliśmy dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek – Finish, torebkę typu doypack z PE, która zawiera teraz aż 30% materiału pochodzącego z recyklingu!