Firma DRUKPOL Zenon Ziemak powstała w listopadzie 1992 roku jako firma prywatna i taką pozostała do dziś. Siedziba firmy i zakład produkcyjny mieści się w Nowym Dworze Mazowieckim, niedaleko Warszawy.

Dzięki zaawansowanemu technologicznie parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze uchodzimy na rynku polskim za jedną z najlepszych oraz najnowocześniejszych drukarni flexograficznych.

Specjalizujemy  się  w  produkcji   opakowań   zadrukowanych  techniką  flexo, w wersji mono i wielowarstwowej z tworzyw sztucznych i papieru.
W dotychczasowym, wieloletnim okresie współpracy z największymi parterami biznesowymi wdrożyliśmy innowacyjne technologie i sposoby zarządzania, które owocują poszerzaniem oferty i jakości naszych usług oraz możliwości produkcyjnych.

Naszym priorytetem obok jakości jest bezpieczeństwo produktu. Konsekwencją tego jest działanie oparte na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z normami ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 oraz BRC/IoP. Nasze główne cele wyznacza zatwierdzona przez Zarząd Polityka Jakości.

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2012 r. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez pana Zenona Ziemaka pod firmą „Drukpol Zenon Ziemak” zostało wniesione jako wkład niepieniężny (aport) do nowozałożonej spółki „Drukpol.Flexo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 27). W ramach aportu przeniesiono całość przedsiębiorstwa Drukpol, w tym prawa z umów związanych z produkcją, środki produkcji oraz środki finansowe.

Drukpol Zenon Ziemak